(HNM) - Bộ Xây dựng vừa có văn bản thống nhất việc lập quy hoạch phát triển các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.