(HNM) - Bộ Tài chính vừa có công văn hướng dẫn tính thuế thu nhập từ hoạt động chuyển quyền sử dụng đất và quyền thuê đất tại các khu công nghiệp (KCN).