Sự kiện Trao giải MTV năm nay chứng kiến sự tiến bộ vượt bậc của quyền bình đẳng giới

Phai Nu Chiem Linh Giai Thuong MTV 2017 - Anh 1

Tony Toàn