(VnMedia) - Thứ trưởng phụ trách lĩnh vực cấp phép vaccine và Hội đồng xét duyệt thuốc và vaccine sinh phẩm phải xem xét lại chỉ định độ tuổi sử dụng đối với vaccine Gardasil và vaccine Cervarix theo quy định hiện hành, tuân thủ hướng dẫn của nhà sản xuất và sử dụng của nước sở tại.