(Zing) - Sợ bận rộn với nhiều show diễn trong những ngày Tết, ca sĩ Phạm Quỳnh Anh đã quyết định ăn Tết sớm cùng người thân tại Quảng Châu.