Anh nói: “Tôi xuất thân từ nông dân thuần túy, chưa từng đọc những quyển sách về lý thuyết kinh tế học nhưng khát vọng và ý chí làm giàu đã dẫn tôi tới nghiệp kinh doanh”.