Sáng nay, 10-10, UBTVQH đã nghe Chính phủ báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2008; phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2009. Ủy ban Kinh tế, Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội cũng đã có các báo cáo thẩm tra về vấn đề này.