Hanoinet - Ngày 17/11, Hội Nông dân TP Hà Nội đã phát động đợt thi đua cao điểm đến hết năm 2008 với mục tiêu: 80% nông dân trở lên thực hiện tốt 2 cuộc vận động: