Hanoinet - Sinh ra ở bản Mường, suốt tuổi thơ tôi gắn với ngọn đèn dầu lom dom dưới núi Ba Vì u tịch. Mấy cây đèn bé lúc nào cũng ướt sũng sĩnh dầu hỏa.