Đoạn clip ghi lại cho thấy Phan Đinh Tùng đã đến khá trễ và "đuổi khéo" ca sĩ hát lót.

Hiểu Nguyệt