(InfoTV) – Phân tích kỹ thuật cho thấy nếu giá vàng vẫn tiếp tục duy trì trên mức 1095 thì mục tiêu sắp tới sẽ là 1107.

Phân tích kỹ thuật: Trong ngắn hạn vàng vẫn giảm Nếu giá vàng vẫn tiếp tục duy trì trên mức 1095 thì mục tiêu sắp tới sẽ là 1107. Tuy nhiên nếu giá giảm lại qua 1095 thì mục tiêu kế tiếp sẽ là 1080. Ngưỡng kháng cự: 1100 - 1107 - 1117 Ngưỡng hỗ trợ: 1095 - 1085 - 1075 Tư vấn giao dịch: Mua 1097 mục tiêu 1107 cắt lỗ 1094 Lúc này giá vàng thế giới đang giao dịch ở mức 1095,95 USD/ounce, tăng nhẹ so với giá sáng nay. Trong khi đó giá vàng trong nước đã vượt ngưỡng 26 triệu đồng/lượng và gia dịch ở mức Mua vào 26,08 triệu đồng/lượng; bán ra 26,19 triệu đồng/lượng. InfoTV Hoàng Lan