(InfoTV) – Phân tích kỹ thuật cho thấy xu hướng giảm giá của Vàng trong ngắn hạn vẫn tiếp diễn.

Phân tích kỹ thuật: Giá vàng chòng chành Xu hướng giảm giá của Vàng trong ngắn hạn vẫn tiếp diễn khi giá vẫn chưa thể tăng qua 1093. Tuy nhiên, nếu giá giảm mạnh qua 1087 thì mục tiêu kế tiếp sẽ là 1075. Ngưỡng kháng cự: 1093 - 1100 - 1110 Ngưỡng hỗ trợ: 1087 - 1080 - 1070 Tư vấn giao dịch: Bán 1092 mục tiêu 1080 cắt lỗ 1095 Lúc này giá vàng thế giới đang giao dịch ở mức 1092,28 USD/ounce, thay đổi nhẹ so với giá đêm qua. Trong khi đó giá vàng trong nước vẫn đứng im ở mức Mua vào 25,81 triệu đồng/lượng; bán ra 25,92 triệu đồng/lượng. InfoTV Hoàng Lan