Phantom Coupe, chiếc xe mới thứ ba của hãng sau gần 10 năm nằm dưới quyền sở hữu của tập đoàn BMW Group.