Các nhà thiên văn học sử dụng vệ tinh Swift của NASA và Kính viễn vọng không gian tia Gamma Fermi để quan sát những vụ nổ từ phần còn lại của một ngôi sao cách chúng ta 30.000 năm ánh sáng. Những vụ nổ năng lượng cao...