Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy tuyên bố, Pháp sẽ đưa thêm quân tới Afghanistan để hỗ trợ sứ mệnh của NATO tại quốc gia này nhưng với những điều kiện nhất định.