(VietNamNet) - Trót mua đất với giá 300 triệu/50m2 "đất hơi”, bây giờ giá bị giảm xuống 1/3, anh Sáu, xã Đồng Mai, Hà Đông, Hà Tây bắt đầu cảm thấy lo lắng.