Đây là thông báo mới nhất của Văn phòng Tổng thống Pháp về vụ tai nạn. Còn trước đó mới chỉ xác định có 2 người bị chết.