Trong lần họp bạn ở lứa tuổi U50 mừng năm mới, một người bạn là bác sĩ sản trong nhóm tôi tuyên bố: "Nếu có con ở tuổi mới lớn, các bạn nên trang bị bao cao su cho con mình ở mọi lúc, mọi nơi...".