(HNMO) – Cuộc thi nhằm góp phần tiếp tục triển khai sâu rộng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với chủ đề năm 2010: Học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh”…

Sáng 25/3, tại Hà Nội, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật phối hợp với Ban Tuyên giáo TƯ, Ban Dân vận TƯ, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận TƯ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Đảng ủy Khối các cơ quan TƯ, Đảng ủy Khối doanh nghiệp TƯ, Đoàn Thanh niên Công sản Hồ Chí Minh, Báo Nhân dân, Đài Truyền hình VN, Đài Tiếng nói VN tổ chức Lễ phát động cuộc thi. Ban Tổ chức phát động cuộc thi rộng rãi trong cả nước, tới đối tượng là tất cả các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc VN, tổ chức, đoàn thể các cấp; các thành phần kinh tế, các tổ chức chính trị - xã hội – nghề nghiệp; mọi công dân VN đang sinh sống ở trong nước, ngoài nước và tất cả những người nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc tại VN. Tác phẩm dự thi là các bài viết văn xuôi bằng tiếng Việt (hoặc có thể bằng tiếng Anh) chưa đăng tải trên sách, báo hoặc tham dự bất kỳ cuộc thi nào, nội dung phản ánh các vấn đề như: - Vai trò lãnh đạo của Đảng trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa – xã hội, an ninh – quốc phòng, đối ngoại, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền nhà nước, xây dựng Mặt trận Tổ quốc VN và các tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị các cấp. - Những tác động thể hiện rõ chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng trên thực tế tại bộ, ngành, tỉnh, thành, các đơn vị cơ sở. - Những tấm gương tập thể, các nhân tiêu biểu trong quá trình đưa chủ trương, chính sách của Đảng vào cuộc sống. - Những bài học kinh nghiệm và mô hình tốt trong hoạt động công tác Đảng (tổ chức, kiểm tra, tuyên giáo, dân vận, văn phòng cấp ủy…). - Những tâm tư, tình cảm của bản thân về vai trò lãnh đạo của Đảng. - Những cơ hội và thách thức đối với việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong thực tiễn hôm nay. - Những giải pháp góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng trong từng lĩnh vực của cuộc sống. - Sưu tầm những tư liệu mới về Đảng. Thời gian dự thi tính từ ngày 25/3/2010 đến hết ngày 31/8/2010. Dự kiến lễ trao trao giải cuộc thi được tổ chức vào giữa tháng 12/2010 với tổng giá trị giải thưởng được trao là 190 triệu đồng. Ở đó, đối với bài dự thi tập thể: 1 giải Nhất trị giá 25 triệu đồng, 2 giải Nhì mỗi giải trị giá 15 triệu đồng, 5 giải Ba mỗi giải trị giá 8 triệu đồng, 10 giải Khuyến khích mỗi giải trị giá 2 triệu đồng; Đối với bài dự thi cá nhân: 1 giải Nhất trị giá 15 triệu đồng, 2 giải Nhì mỗi giải trị giá 10 triệu đồng, 5 giải Ba mỗi giải trị giá 5 triệu đồng, 15 giải Khuyến khích mỗi giải trị giá 1 triệu đồng. Các bài dự thi đoạt giải được nhận Bằng chứng nhận của Ban Tổ chức cuộc thi. Hơn nữa, những bài viết có giá trị sẽ được tập hợp, xuất bản thành sách (Đảng trong cuộc sống hôm nay) – mang ý nghĩa thiết thực chào mừng sự thành công của Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XI của Đảng.