Với phong trào “Vì người thợ”, ngoài biểu dương các CĐ cơ sở thể hiện tốt vai trò giám sát hoạt động chăm lo Tết cho CN tại doanh nghiệp, LĐLĐ TP cũng sẽ xét khen thưởng các doanh nghiệp quan tâm xây dựng nhà ở, đào tạo, đào tạo lại tay nghề cho CN