Liên hiệp HTX thương mại TP.HCM (Saigon Co.op Mart) vừa phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2009, trong đó đẩy mạnh thực hiện phong trào nụ cười Co.op Mart nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và thái độ phục vụ của nhân viên siêu thị với khách hàng.