(Chinhphu.vn) - Dự kiến, từ ngày 25/9 đến 2/10, thành phố Hà Nội sẽ phát hành khoảng 1.000 tỷ đồng trái phiếu xây dựng Thủ đô.

Ảnh minh họa

UBND thành phố Hà Nội vừa có Kế hoạch triển khai Đề án Phát hành trái phiếu xây dựng Thủ đô giai đoạn 2013-2015, đợt 2 năm 2013. Dự kiến phát hành trái phiếu xây dựng Thủ đô từ ngày 25/9 đến 2/10/2013 với khối lượng khoảng 1.000 tỷ đồng nhằm huy động nguồn vốn để đầu tư theo tiến độ 8 dự án nằm trong danh mục các dự án trọng điểm đã được HĐND Thành phố thông qua và UBND Thành phố phê duyệt.

Cụ thể là 5 công trình giao thông hạ tầng khung nhằm giảm thiểu ùn tắc giao thông, 2 công trình bệnh viện khu vực ngoại thành và 1 dự án lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn (xây dựng trạm bơm tiêu Yên Nghĩa giai đoạn I, cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía Tây Thành phố).

Để việc phát hành bảo đảm đúng quy định, UBND thành phố Hà Nội giao Sở Tài chính chủ trì, xây dựng kế hoạch phát hành; phối hợp với các đơn vị tổ chức triển khai đề án phát hành trái phiếu Thủ đô và theo dõi, kiểm tra, giám sát công tác phát hành theo đúng đề án được phê duyệt.

Kho bạc Nhà nước Hà Nội có trách nhiệm xây dựng kế hoạch khảo sát thị trường, tiếp cận với các đối tượng khách hàng tiềm năng, các đơn vị có năng lực, kinh nghiệm trong việc đấu thầu, bảo lãnh phát hành. Bên cạnh đó, phối hợp với Sở Giao dịch chứng khoán, Sở Tài chính tổ chức giới thiệu, khảo sát nhu cầu thị trường theo đề án đã được UBND Thành phố phê duyệt trước ngày 8/9/2013.

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội phối hợp với Kho bạc Nhà nước Hà Nội, Sở Tài chính giới thiệu, điều tra, thăm dò, khảo sát thị trường về trái phiếu xây dựng Thủ đô trước ngày 8/9/2013; chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất để triển khai tổ chức đấu thầu phát hành trái phiếu xây dựng Thủ đô giai đoạn 2013-2015, đợt 2 năm 2013 đúng quy định của pháp luật...

Trước đó, ngày 25/6, UBND thành phố Hà Nội đã tổ chức đấu thầu thành công trái phiếu xây dựng Thủ đô giai đoạn 2013-2015, đợt 1 với khối lượng trúng thầu là 1.000 tỷ đồng.

Anh Quyên