Phòng Cảnh sát môi trường - CA tỉnh phối hợp cùng Trung tâm quan trắc - SởTNMT trường tỉnh này vừa phát hiện tại Cty TNHH giặt mài Wash Civic (KCN Biên Hòa 1) có hành vi xả chất thải chưa qua xử lý ra sông Đồng Nai.