Một nhóm các nhà thiên văn quốc tế đã khám phá ra một mô hình thu nhỏ của hệ mặt trời nằm cách chúng ta 5.000 năm ánh sáng.