Các nhà thiên văn vừa phát hiện tiểu thiên hà có thể được khai sinh trong khoảng thời gian tương tự như tiền thân dải Ngân hà của Trái đất.