Một nhà thiên văn Việt Nam cùng các nhà khoa học quốc tế vừa tìm thấy bằng chứng cho thấy sao lùn nâu được hình thành tương tự như các sao thường.