Bất ngờ kiểm tra một cơ sở sản xuất giấy ăn, cơ quan công an phát hiện nơi này không có đăng ký kinh doanh, tự sản xuất hàng mang nhãn hiệu Mỹ Lan…