Các nhà khoa học Việt Nam cho biết tại 2 xã Xuân Sơn và Xuân Đài thuộc huyện Tân Sơn (Phú Thọ) tồn tại giống gà có rất nhiều cựa giống như gà trong Truyền thuyết Hùng Vương.