Hanoinet - Một người dân ở xã Ẳng Nưa, huyện Mường Ẳng của tỉnh Điện Biên vừa phát hiện hai chiếc trống đồng cổ, ước tính có niên đại vào khoảng thế kỷ XV-XVIII.