Một lỗ hổng trong trình duyệt Safari cho Windows của Apple có thể bị tin tặc khai thác để đánh cắp thông tin của người dùng.