Giadinh.net - Thông tin này được Văn phòng Ban chỉ đạo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long và Bảo tàng Lịch sử Việt Nam công bố ngày 17/1.