(Vitinfo)- Các nhà thực vật học mới xác định một loài cọ khổng lồ rất kỳ lạ ở Madagascar. Trong suốt vòng đời 50 năm, nó chỉ nở hoa một lần duy nhất.