PNO - Tại Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên (huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa)Đoàn chuyên gia của Trung tâm Cress (Trường ĐH Quốc gia Hà Nội) đã chụp được ảnh loài mang đã “mất dạng” 84 năm qua.

Hình ảnh do đoàn chuyên gia ghi nhận được

Từ năm 2012 – 2014, Trung tâm Cress (Trường Đại học Quốc gia Hà Nội) phối hợp với cán bộ Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên thực hiện dự án “Điều tra, bảo tồn các loài mang tại Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên”.

Tại đây, đoàn chuyên gia đã chụp và thu thập được loại mang có tên khoa học là Muntiacus Rooseveltorum thuộc họ hươu nai (Cervidae) bị coi là đã tuyệt chủng cách đây 84 năm (từ năm 1929); mẫu sọ của loài mang này được lưu giữ lại tại Bảo tàng lịch sử thiên nhiên Hoa Kỳ.

Sau khi phát hiện, các chuyên gia đã mang mẫu xét nghiệm AND tại Viện Sinh thái tài nguyên sinh vật (Viện Khoa học và công nghệ Việt Nam) từ mẫu phân và mẫu da của loài mang kể trên và đem so sánh với mẫu AND của loài mang được coi là đã tuyệt chủng cách đây 84 năm đang lưu giữ tại Bảo tàng lịch sử thiên nhiên Hoa Kỳ thì các mẫu AND hoàn toàn trùng khớp với nhau.

Ngoài ra, đoàn chuyên gia cũng tìm thấy mẫu sừng và da của loài mang này trong nhà dân săn bắn được.

Lâm Nguyên