Một nhóm các nhà khoa học quốc tế bao gồm nhà thiên văn học Brett Gladman từ đại học British Columbia vừa tìm thấy một vật thể lạ mà quĩ đạo ngược và nghiêng của nó có thể làm sáng tỏ nguồn gốc của sao chổi.