Một cơ chế điều chỉnh hệ miễn dịch có thể gây ra bệnh cúm mùa hè và một số bệnh dị ứng khác mới đây đã được các nhà khoa học phát hiện. Họ hy vọng sẽ tìm được những liệu pháp giúp chữa trị dị ứng bằng cách ngăn chặn cơ chế này.