NDĐT – Các nhà thiên văn vừa phát hiện một hệ thống hành tinh có quỹ đạo quanh một ngôi sao rất giống hệ mặt trời mà chúng ta đang sống.