(Vitinfo)- Các nhà thiên văn học Mỹ đã phát hiện thấy tia X kỳ lạ được phát ra trong thiên hà khổng lồ Centaurus A, “láng giềng gần” của dải Ngân hà. Và điều đặc biệt của tia X này nằm chính ở nơi nó được sinh ra.