VH- Tối qua 12.4, Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, ngày 12.4, kết quả quan trắc phóng xạ môi trường do Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân (Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam) đo đạc, đã ghi nhận trong son khí ở Đà Lạt, ngoài các đồng vị phóng xạ tự nhiên còn ghi nhận được đồng vị phóng xạ nhân tạo.

Tương tự, trong son khí ở Ninh Thuận, ngoài các đồng vị phóng xạ tự nhiên còn ghi nhận được các đồng vị phóng xạ nhân tạo. Trước đó, ngày 11.4, kết quả quan trắc phóng xạ môi trường của Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt cũng đã phát hiện thêm 2 đồng vị phóng xạ nhân tạo trong không khí tại Đà Lạt và TP.HCM. Tuy nhiên, các đồng vị phóng xạ nhân tạo ghi nhận được đều ở mức rất thấp, không ảnh hưởng đến sức khỏe con người và môi trường. Thanh Bảo