PN - Báo Phụ Nữ ngày 1/9 đã đưa tin, ngày 31/8, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị phát hiện 30 bộ hài cốt tại vườn nhà ông Trần Vĩnh (thôn Cam Phú 3, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị). Sau đó, Quân khu 4, Sư đoàn 968, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tiếp tục triển khai rà soát, tìm kiếm tại khu vườn này và đến đầu giờ chiều ngày 2/9 đã cất bốc thêm 40 bộ hài cốt (nâng tổng số các bộ hài cốt liệt sĩ được phát hiện lên con số 70) cùng với một số di vật như võng dù, đồng hồ, cúc áo...

Một lãnh đạo của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết: Theo tài liệu do Hội cựu binh Mỹ từng tham chiến tại Việt Nam cung cấp và các tài liệu khác, đã đối chiếu được 97 bộ hồ sơ nhân thân trong tổng số 158 chiến sĩ bộ đội thuộc tiểu đoàn 7, tiểu đoàn 8 (Trung đoàn 64, Sư đoàn 320, Quân đoàn 3) hy sinh trên mặt trận đường 9 vào ngày 27/1/1968. Nguyên Đăng