(Vitinfo)- Thiên hà được coi là xa nhất trong vũ trụ cho đến thời điểm hiện nay mới được một nhóm các nhà thiên văn học quốc tế xác định ở vị trí cách Trái Đất 240 tỷ năm ánh sáng. Phát hiện này góp phần giúp các nhà khoa học nghiên cứu về sự hình thành của vũ trụ.