TTO - Sáng 18-1, ông Lê Bá Hạnh – Phó giám đốc trung tâm Bảo tàng Hà Tĩnh cho biết một người nông dân ở xã Xuân Viên (Nghi Xuân) trông lúc đào đất đã phát hiện tượng vật cổ bằng đồng có niên đại hơn 2500 năm.