Đài Tiếng nói Việt Nam mới phát sóng vở kịch dài kỳ đầu tiên mang tên “Khát vọng sống” vào mỗi tối chủ nhật hàng tuần (thời gian từ 20 giờ đến 20 giờ 15 phút).