Sau mỗi vụ thử vũ khí hạt nhân của Triều Tiên, người dẫn chương trình lâu năm của đài truyền hình trung ương Triều Tiên, bà Ri Chun Hee, lại xuất hiện để thông báo.