Thẻ thanh toán (TTT) là một phương tiện thanh toán hiện đại với nhiều ưu điểm nổi bật đã được thừa nhận như tiện lợi, hiệu quả, giúp chủ động quản lý chi tiêu… Tuy nhiên, việc phát triển loại hình thanh toán trên còn quá ì ạch mặc dù tiềm năng ở nước ta còn rất lớn.