Căn cứ báo cáo sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn thuộc CTCP Đầu tư Xây dựng và Xuất nhập khẩu Phục Hưng - Constrexim, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo: 1. Tên cổ đông lớn: CTCP Quản lý Quỹ Đầu tư Tài chính Dầu khí - Quốc tịch: Việt Nam - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6, tòa nhà Tổng công ty Tài chính cổ phần Dầu khí, 22 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. 2. Mã chứng khoán sở hữu: PHC 3. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 0 CP (tương đương với 0% trên vốn điều lệ thực góp) 4. Số lượng cổ phiếu đã mua: 1.100.000 CP (tương đương với 11% trên vốn điều lệ thực góp) 5. Số lượng CP nắm giữ sau khi mua: 1.100.000 CP (tương đương với 11% trên vốn điều lệ thực góp) 6. Ngày giao dịch trở thành cổ đông lớn: ngày 29/7/2010.