Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn nhân sự UBND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2011- 2016.

Cụ thể, tại Quyết định 1806/QĐ-TTg , Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức danh Ủy viên UBND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2011- 2016 đối với ông Trần Văn Quân, Giám đốc Sở Nội vụ, tỉnh Hậu Giang.

Đồng thời, tại Quyết định 1805/QĐ-TTg , Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Đặng Văn An để nhận công tác khác.

Chí Kiên