Các pano trên đường vào huyện Đồng Văn được đặt vuông góc, chưa "Kính chào quí khách" xong đã vội "Hẹn gặp lại".

Các pano đặt vuông góc khiến du khách cảm giác như vừa được chào đón xong đã bị tiễn khách.

Hàng loạt pano viết "Well come" thay vì "Welcome".