Hai nàng khỉ Baker và Able đã lưu danh vào sử sách hàng không vũ trụ thế giới sau khi cùng tên lửa Jupiter AM-18 của Mỹ bay vào vũ trụ năm 1959, trước cả Yuri Gagarin - phi hành gia đầu tiên của nhân loại.

Chúng là những sinh vật đầu tiên từ vũ trụ trở về mà tim vẫn đập. Tuy nhiên, Able đã chết sau đó, thi thể được bảo quản trong Bảo tàng Hàng không và Không gian quốc gia Mỹ ở Washington.

Phi hanh gia khi - Anh 1

Còn Baker sống thêm 25 năm, mỗi ngày bóc thư của 100 - 150 người hâm mộ (đa phần trẻ em). Khi Baker giã từ cõi đời vào năm 1984, NPR đưa tin hơn 300 người đã dự tang lễ trong thương tiếc.

Mộ phần của nó thường xuyên được người hâm mộ đặt chuối tưởng niệm.

Trùng Quang