Hanoinet - Nhiều người đàn ông có vợ "làm quan" thường có mặc cảm mình thua kém vợ, có người còn quá tự hành hạ mình và vợ bằng những chuyện không đâu. Còn nếu những người vợ khi thành đạt hơn chồng mà tự đề cao, tự khen mình cũng dễ bị chồng dèm pha chê bai, hạ bệ.