TTO - Ngày 18-1, gần 90% chứng khoán trên sàn tăng điểm vào phiên giao dịch cuối tuần đã kéo điểm của chỉ số chứng khoán (CK) VN tăng được hơn 10 điểm. Tuy nhiên, lượng giao dịch trên sàn chỉ bằng một nửa so với phiên giao dịch hôm qua.